Søstrene klinket til på Altevannsprøven

FS-Racing Fame og Kai-Morten Arnesen (til høyre) gjorde sine saker på Atevannsprøven. Lørdag Lørdag fikk hun fuglarbeid uten reis, gikk til øverste premie, men lykkes ikke å finne flere fugler; 2. UK. Søndag startet med et forrykende uvær. Sterk vind og snø på Altevatn er ingen spøk. I skogen klinket hun likevel til med to flotte fuglarbeid med reis, nok et utmerket søk, og ble tildelt 1. UK. Fame ble også kåret til prøvens beste unghund.

Søsteren FS-Masha og Stian Korneliussen gjorde det ikke dårligere på søndag. Masha fikk to fuglarbeid uten reis i de to første slippene. I tredje og siste slipp fikk hun det nødvendige arbeidet med reis som gjorde at også hun fikk 1. UK. Og Masha sikret seg apportbevis i samme slengen.

Talentene er etter Blakkstøten’s Flekk og Ørnevatnets Stilla

NESK gratulerer med tre solide prestasjoner; 2 x 1. UK, 1 x 2. UK som gjorde Fame til prøvens beste unghund.