Styret

Leder

Øystein Heggelund Dahl

Nordseterveien 22
1176 Oslo

Nestleder

Iver Melby

Skumsrud Gård
Industriveien 9

Styremedlemmer

Terje Strickert Samdal

Tyholtveien 52 B 
7052 Trondheim 

Øivind Skurdal

 

Åsstuevegen 29 
2618 Lillehammer

Stein Martinsen

Smaragdveien 16
9022 Krokelvdalen

Varamedlemmer

Solveig Kullerud Gonsholt

Snefrida Nilsens vei 26
9600 Hammerfest

Dag Kleven

Bjørnebyveien 24 

7052 Trondheim 

Sekretariat