TILTAK for å redusere SPREDNING AV KORONAVIRUS

Alle klubber og forbund må avlyse
alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning
Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.
Informasjon 12. mars kl 15:20

Følg lenke for mer informasjon
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.
NKK vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.