Uttak NM lag høyfjell 2020

NM LAG HØYFJELL 2020

Nordenfjeldske Fuglehundklub står som arrangør av NM-lag høyfjell på

Kongsvold 3. september 2020.

Påmelding med resultater og poeng sendes NESK avlsråd v/ Jan Terje

Bårseth på e-post janterjeb@gmail.com med kopi til Arne Hovde på e-post Arne.Hovde@eidsiva.no>

innen søndag 30. august 2020 kl. 20.00.

Uttaksregler for NM lag finner du på Regler uttak NM lag