Valg 2022

Medlemmer av Norsk Engelsksetterklubb !

Forberedelsene til neste års generalforsamling og valg i NESK er i gang.
Forslag på personer til de «ledige» plassene»  sendes på mail til valgkomiteen ved jte-haug@online.no, kaare.norum@vktv.no eller Stein.Martinsen@hotmail.com. Forslag kan også sendes som brev til Dorthe Haugen, postboks 17, 2645 Sør-Fron.

Fristen for innsendelse senest 31. desember 2021

Det presiseres at fristen for innsendelse av forslag på kandidater er 31. desember 2021. Ved en feiltakelse står det i FH nr 6 at fristen er februar 2022. Valgkomiteen beklager dette.

Styret

Leder Iver Melby På valg Tar gjenvalg
Nestleder Dag Kleven Ikke på valg
Medlem Jonny B Åsheim Ikke på valg
Medlem Grete Haugan Sætrang På valg Tar gjenvalg
Medlem Kyrre Rørstad Ikke på valg
Varamedlem Anne Cathrine Wie På valg Tar gjenvalg
Varamedlem Ingeborg Sjurseth På valg Tar gjenvalg
Revisor Line Haugen På valg Tar gjenvalg
Vararevisor Ivar Wallin På valg Tar gjenvalg
Valgkommité
Dorthe Haugen Kan ikke gjenvelges
Kåre Norum Ikke på valg
Stein Martinsen Ikke på valg
Vara Solveig Kullerud Gonsholt På valg Tar gjenvalg

Du må sjekke med vedkommende som du foreslår, at hun/han er villig til å stille opp, og dette må du som forslagsstiller bekrefte i mailen/brevet du sender valgkomiteen. Det skal vedlegges en CV på maks en A4 side med relevant informasjon om den foreslåtte kandidaten.

Valgkomiteen kommer senere tilbake med oversikt over innkomne forslag og komiteens eget forslag. Og så kommer valget: still opp, ta deg bryderiet med å avgi dine stemmer!

Hilsen Valgkomiteen