Valpe- og unghundkurs – Oslo & Akershus

Velkommen til valpe- og unghundkurs med grunndressur.
Vi fokuserer på jakthund- og hverdagsdressur. Alderen på valpene bør være fra ca. 3 mndr og
unghundene fra ca. 8 – 13 mndr. Vi deler inn i Knøttekurs (3-5 mndr) og valp-unghundgruppe under
den praktiske treningen. Grunndressuren er den samme for begge grupper, men unghundene vil få
større provokasjoner under sitt, innkalling etc.
Første kursdag er onsdag 6. mai kl. 19 – 21 på Eiksmarka Velhus uten hund. Selvsagt kan
valpen/unghunden være med i bil eller på fang/gulv.
Øvrige kurskvelder blir på Eiksmarka (på grøntarealet bak senteret)
– kl. 18.00 Knøttekurs
– kl 18.30  – 20.00. Valp og -unghund iberegnet en god kaffepause/frikvarter for hundene.

Instruktører er Anne-Grethe Sætrang og Grete H. Sætrang som begge er utdannet Fase 2 og
NJFF jakthundinstruktører og har lang erfaring med hunder og jakt.
Pris: kr. 1.400,- for medlemmer og kr. 1.600,- for ikke medlemmer av NESK. Betaling av kursavgift
innen 30. april til konto 7087.14.11490. eller VIPPS til 95851399.
Det vil også bli mulighet for trening på duer/rapphøns et par kvelder i juni for de som ønsker. Kr. 300,-. Kursplan følger nedenfor.
Spørsmål kan rettes til:
Grete 915 13 889 – gretehs@me.com
Anne-Grethe 95 85 13 99 – agzrang@online.no
Påmelding og betaling innen: 30. april til agzrang@online.no

Kursplan:
Tirsdag 05.05 – Kurskveld 1 – Teori Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40.
– Presentasjon av kursledere og deltakere
– Mål for kurset
– Hvordan tenker en hund
– Kommunikasjon
– Hundens utviklingsfaser
– Gjennomgang av øvelser vi skal trene på
– Praktiske ting vedr. kurset
Torsdag 07.05 – Kurskveld 2 – Eiksmarka – KONTAKT og SITT
Tirsdag 12.05 – Kurskveld 3 – Eiksmarka – KONTAKT og SITT forts.
Torsdag 14.05 – Kurskveld 4 – Eiksmarka – KONTAKT, SITT og KOM
Tirsdag 19.05 – Kurskveld 5 – Eiksmarka – KONTAKT og LINEFØRING
Tirsdag 26.06 – Kurskveld 6 – Eiksmarka – SITT-KOM-LINEFØRING
Torsdag 28.06 – Kurskveld 7 – Eiksmarka – SITT-KOM-LINEFØRING
Tirsdag 02.06 – Kurskveld 8 – Eiksmarka – «EKSAMEN»
Torsdag 04.06 – Praksis hos Østfold kennel og Hundesenter, Hobøl (frivillig oppmøte kr. 300,-)
Onsdag 10.06 – Praksis hos Sando Hundesenter, Sande i Vestfold ( frivillig oppmøte kr. 300,-)