Vedtak angående forlengelse av VK – billett.

Søknad og vedtak om dispensasjon fra regelverket for fuglehundprøver.

Bakgrunn 

Utbruddet av hundesykdommen høsten 2019 og corona pandemien vinteren 2020 berørte våre fuglehund prøver. En rekke prøver, spesielt vinteren 2020 måtte avlyses. Hunder som har kvalifisert seg til vinnerklassen med å oppnå en 1. premie i AK må innen det året de fikk 1. AK eller de to påfølgende år oppnå premie i vinnerklassen eller en ny 1. AK for fortsatt være kvalifisert for å deltakelse i vinnerklassen.   Siden en rekke prøver ble avlyst, spesilet vinteren 2020, søkte FKF styret om dispensasjon fra jaktprøveregler pkt 3.1 slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, frem til 1.mai. 2021

Vedlagt ligger søknad med svar fra Fuglehundklubbens Forbund til jakthundkomitèe i NKK angående forlengelse av VK-billett.

Vedtak:

NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF.  Dispensasjon gjelder pkt.3.1. i jaktprøvereglene slik at kvalifiserte hunder for  vinnerklassen i 2018 kan utvides fram til 1.mai 2021.

Søknad NJK utvidet VK-billett_med vedatk fra NJK

 

NESK