Videoer til dommeropplæring.

Til FKFs medlemsklubber.
Dommerutvalget i FKF trenger flere fuglesituasjoner på video til bruk under dommerutdanningen. Vi er kjent med at mange fuglehundeiere sitter på mye materiell som er godt egnet til dette formålet. Vi trenger klubbenes hjelp til å distribuere oppfordringen om å sende inn slike videosituasjoner, og ber om at klubbene legger dette ut på sine klubb- og Facebooksider med følgende tekst:

Video av fuglesituasjoner
Dommerutvalget i FKF trenger flere videoer av fuglesituasjoner til bruk i dommerutdanningen. Vi vet at mange sitter på gode opptak og ønsker å bruke disse i utdanningsøyemed. Alt er av interesse, ikke bare det perfekte. Innganger i fugl og søk er også selvsagt interessant.
Send dine opptak til FKFDU18@gmail.com . Ved innsending godkjenner du samtidig bruk av opptakene til formålet.

FKF DU håper på ditt bidrag for en bedre jaktprøvedommerutdanning!

Dommerutvalget i FKF

For FKF DU,
Nils B. Skaar