Viktig informasjon vedr. påmelding Dog Web.

Til klubbens medlemmer og jaktprøveansvarlige.

Vedlagt oversendes informasjon fra FKF vedr. påmeldingsrutiner for jaktprøver.
Dette er en informasjon til klubbenes jaktprøvekomiteer. Det er derfor VIKTIG at informasjonen sendes videre til de involverte så raskt som mulig, – da vi nå står midt oppe i starten på høstsesongen for jaktprøver

Informasjonen er ikke minst viktig å få ut i forhold til de som nå planlegger påmeldinger på jaktprøver, – eller allerede har meldt seg på diverse prøver. FKF ber derfor om at klubbene publiserer den vedlagte informasjonen på sine nettsider eller i andre informasjonskanaler så fort som mulig.

Rutiner påmelding DogWeb Arra