Viltfinnerevne og reisindeks hos ES

For to år siden la vi ut viltfinner- og reisindekser for de beste engelske setterene. Vi fremlegger nå nye indekser for de 100 beste hundene. Det er bare hunder født i 2010 og senere som er med i oppstillingen.

Veileder:

Øverste rekke omhandler Antall starter, Egne (egne stander), Tomstand % beregnes ut fra antall tomstander i forhold til summen av egne stander og tomstander. VFE -Total, beskriver viltfinnerindeksen som beregnes ut fra antall egne stander i forhold til makkers stander. Rasens gjennomsnitt er 100. Reisegenskaper beskriver kvaliteten på reisen, fra nekter å reise til djerv reis. Jo friskere reis, desto høyere indeks. Gjennomsnitt 100. Siste kolonne: Gjennomsnittlig presisjonsindeks omhandler presisjon på fuglarbeider, hvor karakter 4 og indeks 4 er presis. Lavere indeks indikerer dårligere presisjon.

100-beste-indekser