Viltfinnerevne

Nedenfor finner du lenke til de 100 beste viltfinnere som har mer enn 10 starter er rangert.
VFE (Viltfinnerindeks) beskriver hvor effektiv hunden er til å finne fugl i forhold til sin makkere.

De 100 hundene med høyest viltfinnerevne (1)