30.- 31. mars 2019 – Vinterprøve i Tydal

Velkommen til NESK sin vinterprøve i Tydal!
Påmeldingsfrist: 15.03.2019

Påmelding:
Påmelding vil nå foregå via web på nkk.no sine hjemmesider, sjekk NKK sin terminliste.

Partilister er sist oppdatert 22.mars kl 21:25

UK-AK lørdag
UK-AK søndag
Ventelister lørdag og søndag

Det er lagt inn en utvidet påmeldingsfrist på prøven. De som melder på vil da automatisk havne på ventelisten.
For å benytte denne må dere gå inn på  «Min side» på  NKK –> Påmelding –> Påmelding til prøve.
Etter fristen (16.mars) vil etteranmelding utløse et ekstra gebyr på kr 50,- pr. deltaker.

Terminlisten finner du her:
http://web2.nkk.no/no/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminlister/prover/

Det oppfordres om at påmeldte deltakere som ikke kan stille til start,
gir beskjed om dette til prøveleder omgående.

Øvrig informasjon:
UK og AK begge dager.
Prøveleder: Marte Almaas – kan nås på tlf 92257487 (etter kl 16:00)  eller e-post: marte@engelsksetter.com
Sekretariat: Sekretariatet vil være på Væktarstua i Tydal
Opprop: Opprop hver dag kl. 08.00 på Væktarstua.

Overnatting:
VÆKTARSTUA HOTELL AS
Telefon: +47 73 81 31 00
E-post: post@vaektarstua.no
Nettside: http://www.vaektarstua.no/

Div info:
Påmeldingsavgiften, fratrukket 25 % administrasjonsgebyr, betales bare tilbake hvis:
-Påmeldingen ikke godtas
-Ved forfall, legitimert ved veterinærattest eller legeattest for
fører, som foreligger senest 12 timer før opprop. For løpske tisper
godkjennes egenerklæring på standardisert skjema.
-Deltaker på venteliste ikke får plass

Partilister vil bli lagt ut noen dager før start.

Påmeldingsavgiften refunderes kun i sitt fulle beløp dersom deltaker
på ventelisteskriftlig trekkes seg fra listen senest 1 uke før
prøvestart. Kontonummer må oppgis.

-Ta med registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller  vil bli foretatt.

Prøvereglement:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler%20for%20fulgehundprver%202014.pdf

Egenerklæring løpetid:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc