Avl og oppdrett

Oppdatert: 28. april 2023

Innmelding av valpekull

Venter du valper? Da bør du registrere kullet på NESKs valpeliste.

Meld inn valpekull her

Valpelisten er en oversikt over Engelsksetter-valper til salgs. Her kan du klikke på foreldrene for å lese mer om deres helsestatus, jaktprøve- og utstillingsresultater. Vil du se oppdretters kontaktinformasjon klikker du på plusstegnet på kullet.

Gå til valpelisten

For at kullet skal ligge på valpelisten må

  • Kullets foreldre og besteforeldre være HD-frie.
  • Kullets foreldre ha kjent PRA- og CL-status.
  • Kullets foreldre ikke være affisert av PRA eller CL.
  • Minst en av kullets foreldre være fri for PRA-
  • Minst en av kullets foreldre være fri for CL
  • Oppdretter være medlem i NESK

Avlsrådet kan i særlige tilfeller, dispensere fra kravet om HD status fri på besteforeldre ved utenlandsimport, da dette er informasjon det kan være vanskelig å fremskaffe. Dispensasjonssøknad sendes avlsradet@nesk.no

Det kan gis dispensasjon fra krav om kjent PRA-status ved bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen om kjent PRA trådte i kraft 1.4.2013 og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for slik dispensasjon er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for dette PRA-genet. Dispensasjonssøknad sendes avlsradet@nesk.no

Forøvrig gjelder NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Er kullets mor eller far NESK avlshund? Da er oppføringen gratis.
For andre koster innmeldingen kr 400,-

Innmeldingen betales til

Kontonummer: 1645 05 38977
Norsk Engelsksetterklubb, Postboks 17, 2645 Sør-Fron
Merk innbetalingen med navn på kullets mor og far.

Har du spørsmål eller vil oppdatere kullet med antall valper etc.? Send e-post til avlsradet@nesk.no. Husk å legge ved kull-ID og navnet på kullets mor.

Innmelding av valper

Innmelding valpeliste

Innmelding valpeliste

Fyll inn feltene under og klikk på knappen nederst for å melde inn valpekullet. Kullet havner på valpelisten om kort tid.

Valpekull

Oppdretter

Kullets mor

PRA-status på kullets mor
CL-status på kullets mor

Kullets far

PRA-status på kullets far
CL-status på kullets far

Annet

Kullets mor eller far er NESK avlshund
Dersom kullets mor eller far ikke er NESK avlshund koster oppføringen kr 400,- Innmeldingen betales til kontonummer: 1645 05 38977, Norsk Engelsksetterklubb, Postboks 17, 2645 Sør-Fron. Merk innbetalingen med navn på kullets mor og far.

Maximum file size: 268.44MB

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram