Oppdatert: 18. november 2023

NESK Avlshund

Tittelen ”NESK avlshund” er et kvalitetsstempel som viser at hunden tilfredsstiller kravene NESK stiller til avlshunder.
I NESK-basen finner du alle godkjente avlshunder.

Hundeeieren må selv søke om å få hunden sin godkjent og Avlsrådet behandler søknaden fortløpende.

Søknadsskjema, NESK avlshund

Søknadsskjema, NESK avlshund

Fyll ut søknadsskjemaet og klikk på knappen nederst for å sende inn. Avlsrådet behandler søknaden din i løpet av kort tid.

Hund

Fyll inn premiegrad, dato og prøvested
Fyll inn premiegrad, dato og prøvested

Eier

Erklæring

PRA-status
CL-status
HD-status

Annet

Maximum file size: 50MB

Bildet brukes til presentasjon i NESKs årsberetning, i Fuglehunden og på nesk.no
Egenerklæring

Kriterier for godkjennelse av NESK avlshund

Hundens eier må være medlem i NESK.

Jaktegenskaper

 • 1. AK eller VK-premie på jaktprøve.
 • Premiering skal være oppnådd i Norge.
 • Jaktprøvekritikken skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt.

Utstilling

 • Utstillingspremie, minimum "Very Good" etter at hunden har fylt 24 måneder.
 • Utstillingskritikken skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt.

Helse

 • Hunden og dens foreldre skal være erklært fri for HD.
 • Hundens HD indeks i dogweb skal være 95% eller høyere. Avlshundenes HD indeks gjennomgås i mai og november hvert år.
  Hvis registrert HD indeks faller under 95% tas hunden ut av oversikten over godkjente avlshunder inntil HD indeks evt. er 95 % eller høyere igjen.
  Eier melder selv fra til avlsrådet@nesk.no hvis hunden kvalifiserer til å tas inn igjen som avlshund.
 • 50 % av kullsøsken til avlshund skal ha kjent HD-status, med resultat C eller bedre.
  • Avlsrådet kan i særskilte tilfeller dispensere fra kravet om 50 % røntgede kullsøsken om hunden det søkes for har indeks 105 eller høyere..
Antall individer i kullet Antall individer som må være HD-røntget i kullet (med C eller bedre)
1 1
2 2
3 2
4 2
5 3
6 3
7 4
8 4
9 5
10 5
11 6
12 6

Avlshunder skal ikke lide av atopi (kroniske hudlidelser), epilepsi, spondylose, hypotyreose eller ha hatt osteochondrose (bruskløsning). Den skal ikke ha testikkelfeil (forsinket nedkomst av testikkel) eller negative avvik i gemytt.

 • Hunden skal ha kjent PRA-status ved gentest eller basert på avstamning og skal ikke være affisert.
 • Hunden skal ikke være bærer eller affisert av CL-genet.
  Eier har ansvar for å besørge kjent PRA og CL status i NKKs Dogweb før søknad om å bli avlshund sendes NESK.

Eier skal avgi egenerklæring på hundens helse. Eier plikter å melde fra til avlsrådet dersom hunden i ettertid pådrar seg noen av de ovenfor nevnte sykdommer, eller får negative avvik i gemytt.

Etter 2 år gjennomgås helsestatus for å sjekke at hundene fortsatt holder kravene til avlshund. Første gjennomgang blir 1. november 2023, deretter hver 1. mai og 1. november.

Forøvrig gjelder NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Klikk på knappen nedenfor og fyll inn feltene i skjemaet for å søke om godkjennelse av NESK avlshund. Husk å legge ved bilde og eventuell dokumentasjon.

[caldera_form_modal id="CF5a244eed40658" type="button"]Søk om å bli NESK Avlshund her[/caldera_form_modal]

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram