NESK Avlshund

Tittelen ”NESK avlshund” er et kvalitetsstempel som viser at hunden tilfredsstiller kravene NESK stiller til avlshunder.
I NESK-basen finner du alle godkjente avlshunder.

Hundeeieren må selv søke om å få hunden sin godkjent og Avlsrådet behandler søknaden fortløpende.

Søknadsskjema, NESK avlshund

Søknadsskjema, NESK avlshund

Fyll ut søknadsskjemaet og klikk på knappen nederst for å sende inn. Avlsrådet behandler søknaden din i løpet av kort tid.

Hund

Fyll inn premiegrad, dato og prøvested
Fyll inn premiegrad, dato og prøvested

Eier

Erklæring

PRA-status
CL-status
HD-status

Annet

Maksimal filstørrelse: 50MB
Bildet brukes til presentasjon i NESKs årsberetning, i Fuglehunden og på nesk.no
Egenerklæring

 

Kriterier for godkjennelse av NESK avlshund

Hundens eier må være medlem i NESK.

Jaktegenskaper

 • 1. AK eller VK-premie på jaktprøve.
 • Premiering skal være oppnådd i Norge.
 • Jaktprøvekritikken skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt.

Utstilling

 • Utstillingspremie, minimum «Very Good» etter at hunden har fylt 24 måneder.
 • Utstillingskritikken skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt.

Helse

 • Hunden og dens foreldre skal være erklært fri for HD.
 • 50 % av kullsøsken til avlshund skal ha kjent HD-status.
  • Avlsrådet kan i særskilte tilfeller dispensere fra kravet om 50 % røntgede kullsøsken.
Antall individer i kullet Antall individer som må være HD-røntget i kullet
1 1
2 2
3 2
4 2
5 3
6 3
7 4
8 4
9 5
10 5
11 6
12 6

Avlshunder skal ikke lide av atopi (kroniske hudlidelser), epilepsi, spondylose, hypotyreose eller ha hatt osteochondrose (bruskløsning). Den skal ikke ha testikkelfeil (forsinket nedkomst av testikkel) eller negative avvik i gemytt.

 • Hunden skal ha kjent PRA-status ved gentest eller basert på avstamning og skal ikke være affisert.
 • Hunden skal ikke være bærer eller affisert av CL-genet.
  Eier har ansvar for å besørge kjent PRA og CL status i NKKs Dogweb før søknad om å bli avlshund sendes NESK.

Eier skal avgi egenerklæring på hundens helse. Eier plikter å melde fra til avlsrådet dersom hunden i ettertid pådrar seg noen av de ovenfor nevnte sykdommer.

Forøvrig gjelder NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Klikk på knappen nedenfor og fyll inn feltene i skjemaet for å søke om godkjennelse av NESK avlshund. Husk å legge ved bilde og eventuell dokumentasjon.

Fyll ut søknadsskjemaet og klikk på knappen nederst for å sende inn. Avlsrådet behandler søknaden din i løpet av kort tid.


Fyll inn premiegrad, dato og prøvested
Fyll inn premiegrad, dato og prøvested