Avl og oppdrett, Avlsrådet, Oppdretterpris jakt

Oppdatert: 28. april 2023

Oppdretterpriser jakt

NESK sin "Oppdretterpris Jakt" ble innstiftet i 2006. Oppdretterprisen består av NESK sitt diplom.
Hedersbevisningen kan tildeles medlemmer som kan vise til gode resultater i sitt engelsksetteroppdrett på jaktprøver.

Kriterier

  • 50 prosent av kullet eller minimum tre avkom skal være tildelt minst 1.AK på jaktprøver innen kullet fyller 5 år. For Oppdretterprisen 2021 utvider vi alderskravet til 6 år med bakgrunn i mange avlyste prøver grunnet koronapandemien.
    • I kull med ujevnt antall valper rundes det nedover, i.e. 3 av 7, 4 av 9, etc.
  • Det må være minimum 3 avkom i et kull for å kunne vurderes for prisen. I kull med 3-6 avkom må minst 3 avkom være tildelt 1. AK på jaktprøver.
  • Medlemmene er selv ansvarlige for å informere avlsrådet om kandidater innen kullet har fylt 6 år. Dette må dokumenteres med sted/dato for premieringene.
  • Hundene som er meldt inn som avkom for å kvalifisere oppdretter til prisen, må innfri samme krav til helse som de som gjelder for våre godkjente avlshunder.
  • Oppdretter/ eier av tispe skal være norsk statsborger og bosatt i Norge.
  • Kandidater til oppdretterprisen sendes til NESK avlsråd på e-post; avlsradet@nesk.no eller ved å klikke på den grønne knappen nedenfor og fylle ut skjema.
  • Utdelingen av oppdretterprisen skal foregå i høytidlige former i forbindelse med NESK sin generalforsamling, jubileum eller lignende.
  • Oppdretter må være medlem i NESK.
Søknadsskjema NESK Oppdretterpris

Søknadsskjema NESK Oppdretterpris

Fyll ut søknadsskjemaet og klikk på knappen nederst for å sende inn. Avlsrådet behandler alle søknader etter at søknadsfristen har gått ut. Frist for innsendelse er 31. desember. Har du spørsmål? Kontakt avlsradet på e-post: avlsradet@nesk.no.

Oppdretter

Om kullet

Kullets mor er norskfødt og/eller norskeid
Helsekriterier
* Hunden og dens foreldre skal være erklært fri for HD og 50 % av kullsøsken skal ha kjent HD-status. Hunden skal ha kjent PRA-status ved gentest og skal ikke være affisert. Hunden skal ikke være bærer eller affisert av CL-genet. Hunden skal ikke lide av atopi (kroniske hudlidelser), spondylose, hypotyreose eller ha hatt osteocondrose (bruskløsning).

Avkom

Annet

Maximum file size: 50MB

Bildet brukes til presentasjon i NESKs årsberetning, i Fuglehunden og på nesk.no
Egenerklæring

 

Historiske oppdretterpriser

Under finner du informasjon om hvem som har mottatt oppdretterprisen tidligere.

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2023 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram