Oppdretterpriser jakt

Fyll ut søknadsskjemaet og klikk på knappen nederst for å sende inn. Avlsrådet behandler alle søknader etter at søknadsfristen har gått ut. Frist for innsendelse er 31. desember. Har du spørsmål? Kontakt avlsradet på e-post: avlsradet@nesk.no.* Hunden og dens foreldre skal være erklært fri for HD og 50 % av kullsøsken skal ha kjent HD-status. Hunden skal ha kjent PRA-status ved gentest og skal ikke være affisert. Hunden skal ikke være bærer eller affisert av CL-genet. Hunden skal ikke lide av atopi (kroniske hudlidelser), spondylose, hypotyreose eller ha hatt osteocondrose (bruskløsning).


Her fyller du inn informasjon om avkommene som har oppnadd 1. AK.
Bildet brukes til presentasjon i NESKs årsberetning, i Fuglehunden og på nesk.no