Avl og oppdrett, Nyheter, Nytt fra Avlsrådet

Oppdatert: 28. april 2023

Justering av kriterier for avlshunder i NESK.

Avlsrådet har justert kriteriene for å bli avlshund i NESK (hannhund eller tispe). Endringene gjelder i første rekke kravet om kjent status for HD og gjelder fra 1.september. Vi åpner for at det kan være noen av kullsøsken som kan være avlest med resultat C, men fortsatt må halvparten av kullet (se tabell) ha kjent status. Vi vil vi fremover se på HD indeksen for avlshundene, og følge denne indeksens utvikling. Indeksen for den hunden som ønsker å bli avlshund, skal være 95 eller høyere.

NESK avlsråd, ønsker at flere engelske settere får kjent HD status. Kravene til å drive med avl av rasehunder øker, og myndighetene vil øke kravet til kunnskap om avl blant oppdrettere, raseklubber og forbund. Mattilsynet har sendt ut en høring om forskrift om hundeavl på oppdrag fra departementet. Og det vil med sikkerhet komme endringer i våre regler og retningslinjer.

Avlsrådet i NESK følger nøye med, og vi skal informere om de endringene og forslagene som kommer. Første etappe i informasjonsarbeidet var under sommerens samling i Sømådalen og på Liland, begge deler i juli. Senere håper vi å besøke mange steder i vårt land, og treffe medlemmer med interesse for avl og oppdrett.

NESK Avlshund

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram