Avlsrådet

Oppdatert: 28. april 2023

Instruks for Avlsrådet

Her kan du lese om Avlsrådets målsetting og arbeidsoppgaver.

Norsk Engelsksetterklubb’s styre er ansvarlig for avlsarbeidet med rasen i Norge.
Avlsrådet oppnevnes av styret og funksjonstiden er ett år.
Avlsrådets formann oppnevnes av styret. For øvrig konstituerer avlrådet seg selv.

Målsetting og oppgaver

Målsetting

Engelsksetteren skal være en fremragende jakthund med god fysisk og psykisk helse, som fører minst mulig anlegg for arvelige defekter, og som har et funksjonelt og rasetypisk eksteriør.

Oppgaver

 • Avlsrådet skal være styrets rådgivende organ i avlsspørsmål.
 • Avlsrådet skal gi veiledning og opplysning til klubbens medlemmer i spørsmål vedrørende avl.
 • Avlsrådet skal holde seg oppdatert på anerkjent forskning og vitenskapelige arbeider som gjelder avlsarbeid.
 • Avlsrådet må følge med i rasens utvikling når det gjelder viktige egenskaper hos hundene.
 • Avlsrådet skal bidra til å spre informasjon basert på slike arbeider.
 • Avlsrådet skal utrede saker som styret ønsker det skal behandle.
 • Avlsrådet skal på eget initiativ kunne ta opp saker angående avlsspørsmål.
 • Offentlige uttalelser eller informasjon fra avlsrådet som vedrører viktige eller prinsipielle avlsspørsmål skal være godkjent av styret.

Spesielle arbeidsoppgaver

Avlshundene

Avlsrådet skal

 • Godkjenne avlshannhunder/avlstisper som fyller NESKs vedtatte kriterier og oppretter kontrakt med eierne.
 • Sørge for at listen over avlshannhunder gjøres kjent for klubbens medlemmer.
 • Sørge for at kriteriene for utvelgelse av avlshannhunder bekjentgjøres på Internett.
 • Gjøre en kontinuerlig vurdering av kravene til avlshunder, og foreslå endringer av disse dersom det er formålstjenlig.
 • På direkte forespørsel veilede tispeeier om valg av avlshannhund.
 • Hovedregelen bør være at tispe eieren selv velger hannhund til sine tisper.

Valpelister

Avlsrådet skal utarbeide valpelister etter gjeldene retningslinjer.
Valpelisten revideres med passende mellomrom, og legges ut på klubbens internettsider.

Arvelige defekter

Engelsksetteren skal holdes mest mulig fri for arvelige defekter og det er avlsrådets plikt å følge med utviklingen på dette området innen rasen.
Avlsrådet bør holde seg oppdatert på forskning innen dette feltet, og med dette som grunnlag, foreslå bekjempelsestiltak ovenfor styret, samt opplyse og veilede klubbens medlemmer.

Digitalisering i avlsarbeidet

Avlsrådet skal i samråd med styret tilrettelegge arbeidet digitalt i avlsarbeidet.
Innsamlede resultater skal bearbeides for offentliggjørelse. Det er ønskelig at informasjonen om f.eks. arvelige sykdommer blir bekjentgjort så fort som mulig.
Offentlige bestemmelser om datainformasjon i forhold til personvern skal overholdes.

Økonomi

Avlsrådets inntekter - og utgifter inngår i NESKs "vanlige driftsregnskap".

Uttaking av representasjonslag

Avlsrådet tar ut hunder til lagmatcher som klubben deltar i i henhold til vedtatte retningslinjer.
Det er avlsrådets ansvar at eiere av aktuelle hunder får beskjed i god tid før konkurransen finner sted.
Registrering, protokoll og arkiv
Det føres protokoll over behandlingen av alle saker i rådet. Alle rådets papirer er NESKs eiendom.

Kontakter

Avlsrådet kan også ta kontakt med andre klubber, både innen og utlands, samt ekspertise , hvis dette anses formålstjenlig i avlsarbeide.

Inhabilitet

Medlem av rådet fratrer i behandling av saker hvor vedkommende er inhabil.

Nordfjeld den 13. januar 2013

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram