Nyheter, Nytt fra Avlsrådet

Oppdatert: 28. april 2023

Import av Engelsksetter

Her finner du mer informasjon om hvorfor og hvordan en importerer engelsksettere til Norge.

Landene med flest fødte Engelsksetter-valper i Europa er Italia med om lag 15 - 20 000 valper hvert år og Frankrike med ca. 7 000 valper.

Franske oppdrettere bygger i stor grad på italienske linjer. Det er derfor enormt mange oppdrettere i disse landene og et stort marked det er vanskelig å orientere seg i. Skal en hente nytt blod fra Syd-Europa er det viktig først å orientere seg i dette markedet. Se etter oppdrettere som får frem hunder med gode resultater på jaktprøver. Det er også nyttig å kontakte aktive hundefolk som kjenner forholdene i de aktuelle landene.

Å handle med seriøse oppdrettere er viktig. Har en selv en god tispe som en ønsker å avle på er paring med topphunder fra Syd Europa et interessant alternativ, men HD-status på hannhunden må være kjent. Kan en få andre helseopplysninger også vil det være en fordel, men det kan ofte være vanskelig.

Skal en hente valp eller pare sin tispe med hund fra Syd Europa er det best å hente fra øverste "hylle"; dvs fra hunder som har toppresultater fra de viktigste mesterskapsprøvene. Har en mulighet for å se aktuelle hunder i felten og gjerne i prøvesammenheng er det selvsagt en fordel.

Formålet med å ta inn Engelsksetter-valper fra Syd Europa må være å tilføre avlsbasen her i landet noe positivt som jakt- og prøvehunder. Dette må følges opp ved resultater på prøver og tilbakemelding fra praktisk jakt. God kontakt og tilbakemelding fra valpekjøpere er også nødvendig. Oppfølgingen må ta for seg både positive og negative erfaringer. De overordnede avlsmålsettingene for rasen er mentalitet, jaktegenskaper, fysisk helse og eksteriør.

I NESK Jubileumsbok 1907 – 2007 er det et eget kapittel som omtaler hva importhunder har betydd for vår Engelsksetter-avl. Etter 2007 er det grunn til å nevne Tarpan's Bruno Capelli etter importen Abor og Black, avkom etter Radentis Nomar og V'Luca Du Mas D'eyraud. Egenskaper som en har fått positive bidrag fra disse hundene er naturlig reviering, viltfinnerevne, presisjon og dresserbarhet.

Det har nå blitt enkelt å ta inn valp fra EU-/EØS-området. Hunden trenger rabiesvaksine, og 21 dager etter denne vaksinen er valpen klar for reise til Norge. Valper kan imidlertid ikke rabiesvaksineres før ved 12 ukers alder. I tillegg er det nødvendig med ormekur som må være tatt mellom 24 timer og 120 timer før den kommer til Norge.

Det er noe mer komplisert å ta inn valp fra land utenfor EU-/EØS-området. God og instruktiv informasjon om import av hund finnes på Mattilsynets hjemmesider.

Hilsen NESK Avlsråd

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram