Avl og oppdrett, Nyheter, Nytt fra Avlsrådet

Oppdatert: 28. april 2023

Nytt fra Avlsrådet: Paring av tisper over 8 år

Tidligere måtte man søke NKK dersom man ville pare en tispe over 8 år. Dette er nå endret slik at en veterinær kan godkjenne dette med bindende virkning.

Tidligere måtte man søke NKK dersom man ville pare en tispe over 8 år. Dette er nå endret slik at en veterinær kan godkjenne dette med bindende virkning. Det er veterinærattesten som avgjør om paring skal kunne tillates. Alle registreringsanmeldelser med korrekt utfylt attest på at veterinæren ikke fraråder paring godkjennes.

Tisper over 9 år kan uansett ikke pares, så det er tisper mellom 8 og 9 år det er snakk om. Det er NKKs registreringsavdeling som håndterer disse kullregistreringene, og det føres ingen statistikk over dette.

Etter NKKs etiske regler for avl og oppdrett kan ei tispe maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år. Det er ikke gitt noen dispensasjonsmulighet etter bestemmelsen, men NKKs Helseavdeling kan i helt spesielle tilfeller fravike denne bestemmelse, uten at det kan sees hvilke kriterier som må foreligge.

Brudd på de etiske regler vil kunne medføre at tispa ilegges avlskarantene, registreringsnekt eller at oppdretter ilegges et gebyr. Registreringsnekt er kun forbeholdt de mest alvorlige tilfeller, da det er NKKs intensjon at flest mulig valper skal registreres for å unngå en økning av uregistrerte rasehunder i Norge.

Hilsen NESK Avlsråd

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram