Oppdatert: 16. desember 2019

HD Rapport

NKK hovedstyre vedtok i 2017 sette ned en arbeidsgruppe som skulle belyse  sider ved HD hos ulike raser. Hovedformålet med NKKs HD-prosjekt var å danne et bindeledd mellom NKK sentralt og klubber/forbund. Det er mye usikkerhet rundt HD-røntgen, -avlesning og –indeks, samt arvbarhet av HD og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet. Tanken var at gruppa skulle belyse mange ulike tema knyttet til HD programmet. Både brukshund-, elghund og fuglehundmiljøet var representert i gruppa, i tillegg til representanter fra NKK.

Rapporten er todelt, der del 1 tar for seg HD screeningen slik den gjennomføres i Norge i dag. Del 2 består av utfyllende bakgrunnsinformasjon, blant annet om andre vurderingsmåter for hofteledd og genetikk og arvbarhet.

Hele rapporten finner du her.

 

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram