Info, Nyheter

Oppdatert: 28. april 2023

Derbyfinalen 2018 - Gordonsetter til topps!

Derbyfinale 2018 er igang. Finalen dømmes av Arild Skeivik og Harry S. Hansen. Finalen går på Hjerkinn Syd. Vi ønsker alle ekvipasjer lykke til.

Derbyfinale 2018 er igang. Finalen dømmes av Arild Skeivik og Harry S. Hansen. Finalen går på Hjerkinn Syd. Vi ønsker alle ekvipasjer lykke til.

Slipp 1, ES Røynåsens Tyron - P Barentsviddas E Little Wing:
Tyron mot Little Wing. Tyron styrer slippet i svak medvind med glimrende bredde og dybde. Little Wing mangler dybde og bredde. Little Wing støkker ryper og roes på ordre.Tyron over Little Wing som utgår.

 

Rangering:
ES Tyron, sj

Slipp 2, ES Flasch - ES Carpe Diem Hyttens Min-Da:
Flasch tar straks føringen i medvind og viser søk av høy klasse. Min-Da har enkelte gode slag, men hefter seg unødvendig med lukt fra bakken. Sjanse på begge, på ryper som tråkkes opp av dommer.
Flasch over Min-Da som utgår.

Rangering:
ES Tyron, sjanse
ES Flasch, sjanse

Slipp 3, IS Noaidons Evita - B Tuxivarres Peik:
Peil forsvinner straks etter slipp og blir for lenge borte og utgår. Evita blir noe ensidig på høyre side, holder likevel godt klassenivå. Fører til Peik støkker rypekull i anvist terreng. Evita over Peik som utgår.

 

Rangering:
ES Tyron, sjanse
ES Flasch, sjanse
IS Evita, sjanse

Slipp 4, GS Fjällpilens Ge Senior Diablo Negro - IS «US» Spirit:
Begge tar straks tak i det anviste terrenget og viser søk av meget god klasse. Prima fart og stil. Negro har noe større bredde og settes hårfint over.
Negro over Spirit.

 

Rangering:
GS Negro
IS Spirit
ES Tyron, sjanse
ES Flasch, sjanse
IS Evita, sjanse

Slipp 5, KM Bjørlias Karma - GS Tømmerhol Castor:
Hundene får tildelt et tett og krevende terreng i starten. Begge jakter systematisk og bevisst. Pådrar seg hver sin støkk av rype. Senere i åpent terreng jakter begge stort og forutsigbart med Castor i føringen på bedre format. Castor over Karma.

Rangering:
GS Negro
IS Spirit
ES Tyron, sjanse
ES Flasch, sjanse
IS Evita, sjanse
GS Castor, 2xsjanse
KM Karma, 2xsjanse

Slipp 6, ES Rakbjørglias EM Q - GS Tømmerhol Sally:
I tungt og krevende terreng jakter begge energiskt og bevisst. Dekker terrenget i bredden og dybden med Q i føringen på noe bedre kontinuitet.
Sally over Q

Rangering:
GS Sally
GS Negro
IS Spirit
ES Q
ES Tyron, sjanse
ES Flasch, sjanse
IS Evita, sjanse
GS Castor, 2xsjanse
KM Karma, 2xsjanse

Slipp 7, GS Børgsjitens FL Gin-T - P Skoglykkas Aria:
Aria fører slippet med større format og noe bedre bredde. Aria jobber glimrende i det anviste terrenget. Gin T viser også meget godt klassenivå.
Aria over Gin T

Rangering:
P Aria
GS Sally
GS Negro
IS Spirit
ES Q
ES Tyron, sjanse
GS Gin-T
ES Flasch, sjanse
IS Evita, sjanse
GS Castor, 2xsjanse
KM Karma, 2xsjanse

Slipp 8, GS Zettertjärns Guzzi - ES Gaupeskarets Specter:
I åpent terreng tar Guzzi straks føringen over Specter, som bruker noe tid på å komme ordentlig i gang. Utover i slippet blir begge for mye borte og avsluttes.

Rangering:
P Aria
GS Sally
GS Negro
IS Spirit
ES Q
ES Tyron, sjanse
GS Gin T
ES Flasch, sjanse
IS Evita, sjanse
GS Castor, 2xsjanse
KM Karma, 2xsjanse

Slipp 9, KV Urjas Vipps - ES Røynåsens Tyron (oddehund)
Tyron tar straks føringen over Vipps som jakter bakover i terrenget. Vipps får ikke med seg det anviste terrenget og utgår. Tyron får med seg enormt av terrenget i medvind/sidevind, i god kontakt med fører. Sjanse på et stort kull som støkkes. Tyron over Vipps som utgår.Rangering:
P Aria
GS Sally
GS Negro
IS Spirit
ES Q
GS Gin T
ES Tyron, sjanse
ES Flasch, sjanse
IS Evita, sjanse
IS Castor, 2xsjanse
KM Karma, 2xsjanse
 2. runde er i gang

 

Slipp 10, ES Flasch - IS Noaidons Evita:

Flasch fører slippet i motvind med større bredde og fremdrift i slagene. Evita hefter seg noe unødvendig med lukt på bakken. Evita trekker an, rype letter og Evita forfølger. Når det skal kalles inn lar ikke Evita seg kalle inn, og utgår.

Rangering: 
ES Tyron, 2xsjanse
ES Flasch, 2xsjanse

 Slipp 11, GS  Negro - KM Karma:
Karma kommer seg ikke ut i jaktbart søk og utgår. GS Castor settes på som makker til GS Negro.
 Slipp 12, GS Negro - GS Castro:
Castro holder ikke klassenivå og utgår. Negro tid tilgode og rangeres derfor ikke inn.
 Slipp 13, Q - Spirit:
Begge holder fortsatt meget godt klassenivå. Q pådrar seg 2 x resultatløs stand, støkker rype og har sjanse på rype og utgår. Spirit sekunderer Q sin resultatløse stand. Senere ser vi rypekull lette, og Spirit sees i ro i området. Spirit har tid tilgode.Rangering:
ES Tyron, 2xsjanse
ES Flasch, 2xsjanse
 Slipp 14, IS Spirit - GS Diablo
Veksler om føringen i tungt terreng og holder fremdeles meget godt klassenivå. Settes likt i slippet.Rangering:
GS Diablo
IS Spirit, sjanse
ES Tyron, 2xsjanse
ES Flasch, 2xsjanse
 Slipp 15 GS Gin T - GS Sally:
Begge går glimrende, men utgår pga for mange sjanser.Rangering:
GS Diablo
IS Spirit, sjanse
ES Tyron, 2xsjanse
ES Flasch, 2xsjanse
 Slipp 16, ES Tyron - P Aria:
Aria fører slippet med noe bedre terrengdekning. Begge går glimrende i motvind. Tyron støkker og roes, senere stand på Tyron. Rype letter uten at Tyron har kontakt.
Aria over Tyron som utgår.Rangering:
GS Diablo
IS Spirit, 1 sjanse
P Aria, 2xsjanse
ES Flasch, 2xsjanse
 Det settes i gang en tredje runde, kun fire hunder igjen. Det er mye fugl, og vi krysser fingre for at noen takler rypa nå????

 

For 3.runde benyttes Hjerkinn nord høy.

 Slipp 17, GS Diablo - ES Flasch:
Begge jakter glimrende med Diablo hårfint i føringen pga terrengdekning. Stand på Diablo, rype letter bak og til siden, og uten kontakt. Flasch har hatt sine sjanser og utgår.Diablo over Flasch som utgår.

 

Rangering:
GS Diablo

 Dagens siste hendelser i finalepartiet:

 

Spirit - Diablo:
Begge går glitrende. Hundene tar stand på hver sin kant. Diablo får et godkjent fuglearbeid med djerv reis. Spirit går villig på uten og kunne presentere fugl, støkker så fugl i samme område.
Diablo over Spirit.

Aria - Spirit:
Aria fester stand. Går noe forsiktig på uten å presentere fugl. Begge hundene slippes på. Spirit fester stand noe lenger frem, reiser i etapper rypekull. Komplett rolig.
Spirit over Aria som utgår.

 

Norsk Derby finale 2018 er over!!

 

1.pr ND finale til Fjällpilens Ge Senior Diablo Negro, e/f: Morten Soltvedt.
2.pr ND finale til US Spirit, e: Elin F. Wittusen/f: Andreas Storegjerde.

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram