Info

Oppdatert: 28. april 2023

Rasespesifikk avlstrategi - RAS-dokumentet oppdateres

NESK skal revidere RAS-dokumentet (rasespesifikk avlsstrategi) og ny versjon vil tre i kraft 1. juli 2021.

RAS dokumentet finnes under linken:

https://www.nesk.no/wp-content/uploads/2018/02/RAS_versjon_til_NKK_juni_2016.pdf

NKK påla alle raseklubber med kynologisk ansvar for sin rase i Norge, innen 2016 å etablere et strategidokument for spesifikk avl for den enkelte rase. Gjeldende dokument for NESK trådte i kraft juni 2016 med 5 års varighet. Styret skal behandle revidert dokument. Avlsrådet har igangsatt arbeidet med revidering av dokumentet.  Vi vil se på virkningen, måloppnåelsen, status av tiltakene beskrevet i dagens versjon og oppdatere  og evt initiere nye mål, hvis man ser andre vesentlige egenskaper som bør eller ønskes forbedret.

Avlsrådet vil, i samråd med styret, utarbeide status om  virkemidlene har bidratt til  forbedringre  gjeldende vesrsjon iforehold til beskrevne tiltak  har bidtatt til å skape orbedringer. En del av det arbeidet har vært å få registrert egenskapsdata fra prøver og utstillinger, både inn i DogWeb og i NESKs eget Datahound, der en del statistikker er utarbeidet, og som gir input i hvor det bærer hen. Datakvalitet, ved at hver enkelt dommer er mest mulig presise, både i prosa og tallkarakterer under kritikkskriving, har mye å si for å få tak i nivå og retning på årlig utvikling.

I denne omgang varsler vi herved om arbeidet som skal ha prioritet ut dette kalenderåret. Vi ønsker samtidig både medlemmer, oppdrettere, og andre aktive hundeeiere/jegere for øvrig velkommen til å komme med forslag og innspill til arbeidet.

Innspill kan sendes avlsrådssekretær Andrine Wefring på avlsradet@nesk.no med kopi til avlsrådsleder Arne Hovde arne.hovde@gmail.no

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram