Info

Oppdatert: 28. april 2023

Registrering av sykdom hos engelsk setteren

Engelsk setteren er generelt en frisk hunderase, men det er dessverre enkelte sykdommer som antagelig er mer vanlig enn det vi ønsker eller tror. For disse sykdommene finnes det ikke registre som for eksempel for HD eller enkelte øyesykdommer. Avlsrådet i NESK eller andre instanser har derfor ikke noen god oversikt over utbredelsen av slike sykdommer i vår rase per i dag. Vi ønsker at eiere som har hunder med sykdommer der vi antar det kan foreligge en arvelig disposisjon melder dette til avlsrådet i NESK. Slike sykdommer er først og fremst lavt stoffskifte (hypotyreose), allergi (atopisk dermatitt), kloløsning og bruskløsning (osteochondrosis dissicans).

Har du en hund med en av disse diagnosene så send en epost med hundens navn og registreringsnummer til avlsrådet (avlsrådet@nesk.no) og legg ved journal eller journalnotat fra veterinæren eller klinikken der diagnosen ble stilt. Som hundens eier har du rett til å få utlevert hundens journal, dette gjelder også etter at en hund eventuelt er død. Helseinformasjonen blir lagt inn i Datahound (NESK basen).

Registrering av slike sykdommer i vår rase kan bidra til å få bedre oversikt over omfanget av sykdommene og dermed til å rette forskningsinnsatsen der det er størst behov. Dette er etter avlsrådets mening svært viktig.

På forhånd takk for hjelpen!

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram