Generalforsamling, Info, Nyheter, Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge og vestlandet

Oppdatert: 28. april 2023

Utsettelse av generalforsamling i NESK

Styret i NESK har 16.10.2020 behandlet  sak 63/20: Utsettelse av generalforsamling i NESK.


Styresak  63/20 vedrørende Valg;

Vedtak ; Styret har vedtatt følgende og at meddeles medlemmene ved å legge det ut på NESKs hjemmeside;

Generalforsamling 2020 og valg
I henhold til våre lover kreves det at valg gjennomføres ved personlig oppmøte på generalforsamling. Styret i NESK har prøvd å organisere generalforsamling med valg for 2020, men dette har dessverre ikke vært mulig som følge av koronasituasjonen. Vi har konferert med NKK og FKF og konklusjonen er at valg først vil kunne skje på det tidspunkt fysisk generalforsamling kan avholdes. Styret legger til grunn at dette rent faktisk tidligst kan gjennomføres i første kvartal 2021 . På denne bakgrunn gjennomføres dette sammen med generalforsamling i 2021 (presumtivt i april i samsvar med vanlig praksis). Løsningen samsvarer med den som er besluttet for Fuglehund klubbenes Forbund (FKF) og Fuglehundtinget. Den faktiske situasjon innebærer følgende mht valg;

 

Forskyvningen av generalforsamlingen innebærer at valg først vil skje på neste generalforsamling i 2021. Det sittende styre får forlenget («parallellforskjøvet») sine perioder med et år. Dette ivaretar også prinsippet om dels kontinuitet og dels nyvalg. Valgkomiteen er informert.

 

Valgkomiteens innstillinger forskyves/»Parallellforskyves» tilsvarende. Dvs de kandidater som er fremmet/foreslått ifbm årets (ikke avholdte) generalforsamling opprettholdes og behandles på neste generalforsamling i 2021 (april). Dersom det oppstår forhold som gjør at et fremmet kandidatur ikke kan opprettholdes vil valgkomiteen innenfor lovens frister kunne fremme ny kandidat, men utover slike tilfelle legges de kandidater som nå er fremmet for valgkomiteen til grunn.

 

Styret i NESK

 

Se forøvrig protokoll fra styremøter 

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram