Info

Oppdatert: 13. oktober 2023

VM for stående fuglehunder

Neste uke braker det løs for VM, men det er også tid for å tenke på deltakelse i 2024.

UTTAK VM-2024
FKFs VM-komite arrangerer uttak til VM 2024 søndag 12. november 2023 på Hamar.
Ønsker å delta med din hund, meld interesse innen mandag 6. november.
PÅMELDING uttak på mail til: Anne-Grethe Sætrang, agzrang@online.no med kopi til avlsradet@nesk.no
Vertslandet for VM er foreløpig ikke bestemt, men Kroatia har vist interesse for arrangementet.
Fuglehundeiere som ønsker å delta med sine hunder melder interessen til sine respektive raseklubber innen mandag 6. november.
‹Regler for uttak av VM-lag, St. Hubertus og Middelhavs Cup for stående fuglehunder
1. FKFs VM komitee arrangerer uttak for kandidatene i oktober/november året før VM finner sted. Komiteen står for det endelige uttak av lagene.
2. Eier/fører av aktuelle hunder må selv melde fra om sitt kandidatur til sitt avlsråd/jaktråd innen påmeldingsfristen. Påmeldingen skal inkludere jaktprøveresultater med dato og hvor de aktuelle prøver har funnet sted.
3. Hund som meldes på til VM må minst ha oppnådd: Kontinentale- 2.AK (Very Good) og britiske raser 1.AK (Excellent)på jaktprøve Premier må være oppnådd på prøve i Norden (Norge, Sverige, Danmark og Finland) eller fra en FCI prøve i andre land i Europa. Prøvetypene må være høyfjell høst, høyfjell vinter, lavland høst eller lavland vinter. Skogsfuglprøve resultat kan benyttes for St. Hubertus, samt rasene Weimaraner og Munsterlender til VM lag. Oppnådde resultater skal være fra jaktprøve i inneværende, ett forutgående år, samt lavlandsresultater fra høsten to år før mesterskapet.
4. Det er de respektive avlsråd/jaktråd som tar ut sine kandidater som videresendes VM komiteen innen 48 timer etter påmeldingsfristens utløp. Hvis ingen kandidater har meldt seg, tar avlsrådet/jaktrådet ut de hunder som i øyeblikket antas å kunne representere rasen på best mulig måte.
De to til fire beste representantene for det britiske- og kontinentale laget vil bli valgt ved et uttak i felten. I tillegg til de hunder som allerede er uttatt til å representere Norge, tas det ut to reservehunder.
Eierne til de uttatte hundene og reservehundene kontaktes straks etter at laget er tatt ut. Disse må gi bindende svar på om de er villige til å delta.
Kandidater som av skjellig grunn ikke kan møte til uttaket kan vurderes av VM komiteen i ettertid.
5. Alder på hund. Ikke yngre enn 24 måneder eller eldre enn 8 år det året VM arrangeres.
6. Hunden må kunne apportere. Under VM-lag vil det også kreves at hunden apporterer en and som er kastet 15-20 m ut i vannet. Begge disipliner skal godkjennes av dommere eller VM komiteen. Hvis forholdene umuliggjør vannapport på uttaksdagen, må godkjent vannapport gjennom føres innen 15. juni det påfølgende året.
7. Dersom det kan dokumenteres at en eller flere av de kvalifiserte hundene har vist egenskaper av sterk negativ karakter, skal neste kandidat på listen kunne tas inn. De respektive avlsråd/jaktråd og FKFs VM komitee vurderer slike forhold på fritt grunnlag.
8. De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre internasjonale representasjonslag på tvers av rasene innen britiske- og kontinentale stående fuglehunder, i.e. EM, etc.
PÅMELDING på mail til: Anne-Grethe Sætrang, agzrang@online.no med kopi til avlsradet@nesk.no

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram