Nyheter, Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge og vestlandet, Vestlandet

Oppdatert: 28. april 2023

Diagnosedata fra Pyramidion

Informasjon om diagnosedata fra Pyramidion

 DyreIDs diagnoseregister er Pyramidion som blir brukt av majoriteten av smådyrveterinærer i dag, ca. 80-90% av veterinærer har tatt diagnoseregisteret i bruk. Pyramidion har en database med diagnosedata som er adskilt fra DyreIDs id-database over chipmerkede dyr. Det er 6 millioner diagnoser i databasen (per 30.09.22) og DyreID mottok > 1 million diagnoser i 2021. DyreID mottar nå 80-120 000 diagnoser per måned. Databasen er en samling av diagnoser stilt i klinikk i Norge og gir muligheter for anonymisert diagnosedata og muligheter for å se sykdomstrender på ulike raser.

Forbehold med tanke på diagnosedata fra Pyramidion:

  • Det kan forekomme at en diagnose stilles flere ganger på samme individ, da de får inn data på antall stilte diagnoser.
  • Det er usikkerhet i å sammenligne diagnosedata mellom årene 2019, 2020, 2021 og 2022 da ulikt antall klinikker hadde tatt i bruk diagnoseregisteret. De har et totalt antall diagnoser per år eller måned som kan brukes ved eventuell sammenligning.
  • Antall diagnoser må sees i sammenheng med populasjonen innad i grupper.

Diagnosedatarapport

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram