Nyheter, Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge og vestlandet

Oppdatert: 28. april 2023

Dressur av fuglehunder

Styret i NESK har i løpet av de siste 14 dagene mottatt flere henvendelser fra medlemmer og andre enkeltpersoner og grupper av personer som har bedt om at NESK uttaler seg om klubben sin holdning til dressur av jakthunder generelt og de metoder som benyttes i en film som ble laget i 2008 spesielt.

Med bakgrunn i at NESK er en medlemsklubb underlagt Fuglehund klubbenes forbund (FKF), og FKF har hatt et ønske om å gi en felles uttalelse på vegne av alle klubber tilknyttet FKF, har vi frem til nå valgt å avvente å svare på disse henvendelsene.

Den 18.5 distribuerte FKF på sin hjemmeside og Facebook (ligger under artikkelen her) en uttalelse hvor det klart kommer frem at sitat «FKF tar sterk avstand fra dressur, instruksjon og håndtering av hund som er i strid med Dyrevelferd loven, retningslinjene for Instruktørutdannelse og/eller Jaktprøveregelverket.». Styret i NESK gir vår fulle tilslutning til FKF sin uttalelse og holdning i forhold til dressur av fuglehunder. Vi viser for øvrig til klubbens lover hvor vårt standpunkt og holdninger klart fremgår.

NESK tar samtidig sterk avstand fra den netthets som enkeltpersoner er utsatt for i den senere tiden. Våre myndigheter, NKK og FKF har et regelverk og tilhørende varslingsrutiner som bør benyttes dersom man opplever uønsket adferd.

Styret i NESK

Fra Fuglehundenes fellefirbund (FKF)

FKF tar sterk avstand fra dressur, instruksjon og håndtering av hund som er i strid med Dyrevelferdloven, retningslinjene for Instruktørutdannelse og/eller Jaktprøveregelverket.
FKF har et bevisst og aktivt fokus på dyrevelferd, og tar sterk avstand fra dressur som er i strid med Dyrevelferdloven.
Dressurmetoder i strid med Dyrevelferdloven, retningslinjene for Instruktørutdannelse eller Jaktprøveregelverket er ikke akseptabelt i vårt miljø. Det vil være i strid med hva FKF står for og er ikke representativt for FKF eller medlemsklubbene.
Det har tidligere vært tilfeller med dressurformer som vi tar avstand fra og som ikke er forenelig med rett og god dressur av hund. Nettopp derfor har FKF gjennom det siste ti-år arbeidet aktivt for å bedre våre regler, herunder Instruktørregelverket og Jaktprøveregelverket, for å sikre at regelverket og vår policy ivaretar dyrevelferden og er i samsvar med Dyrevelferdloven.
FKF har varslingsrutiner som oppfordrer deltakere til å si ifra om uønsket adferd, og et regelverk som sikrer rett behandling. Vi er klare på at dette bør skje i formaliserte former og ikke gjennom sosial netthets.
Dressur, instruksjon og håndtering av hund i strid med Dyrevelferdloven, retningslinjene for Instruktørutdannelse eller Jaktprøveregelverket tar vi sterk avstand fra. Overtredelser vil bli vurdert iht FKF og NKKs disiplinærregler. Den som opplever eller blir kjent med dyremishandling har et ansvar for å anmelde dette så snart som mulig til Mattilsynet eller politiet. Det fremgår klart av vårt regelverk at en som er dømt for dyremishandling ikke kan ha tillitsverv i FKF eller medlemsklubbene.

FKF

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram