Nyheter, Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge og vestlandet

Oppdatert: 28. april 2023

Forskningssamarbeid NGK og NESK - Status

Norsk Gordonsetterklubb (NGK) og Norsk Engelsksetterklubb (NESK) har innledet et samarbeid som har som intensjon å gjennomføre et forskningsprosjekt hvor målet er å fremskaffe ytterligere kunnskap om helserelaterte utfordringer i de respektive rasene. Prosjektet skal gjennomføres ved NMBU med Frode Lingaas som prosjektleder og skal fokusere på de arvelige sykdommene kloløsning, atopi og tyroksinmangel. NESK har i tillegg igangsatt et arbeid for å identifisere hvorvidt det er andre arvelige sykdommer som NESK ønsker å prioritere i prosjektet. 

 Det gjenstår fortsatt å utarbeide kontrakter mellom de ulike aktørene før prosjektet kan starte, men partene har som intensjon å få dette på plass i løpet av tidlig høst 2022.

 Når det gjelder finansiering har styrene i både NGK og NESK fått fullmakt til å bruke inntil 1 million kroner (til sammen 2 millioner) av klubbenes egenkapital til prosjektet. NGK har i tillegg over tid samlet inn ca. Kr. 500.000, - bland sine medlemmer og oppdrettere, og NESK vil forsøke å skaffe ytterligere midler inn til prosjektet etter samme modell som NGK. Dette arbeidet er imidlertid enda ikke påbegynt og det knytter seg derfor fortsatt usikkerhet i forhold til hvor mye som NESK kan bidra med utover Kr. 1.000.000,-. Det er også søkt om midler fra NKKs forskningsfond om støtte til prosjektet. Denne forventer vi svar på innen rimelig tid. Det er her søkt om et bidrag på 300 000,-

 Klubbene er takknemlige for medlemmenes innsats så langt for å få prosjektet i havn, men vi er samtidig avhengig av fortsatt støtte og bidrag for å kunne finansiere prosjektet i hele dets tiltenkte varighet. Vi oppfordrer derfor hundeeiere til å ta kontakt med sin raseklubb dersom dere ønsker å bidra økonomisk. 

Prosjektet vil bidra til at begge rasene får en bedre oversikt over helsestatusen i populasjonene. Forhåpentligvis vil også prosjektet bidra med info og metodikk som etter hvert kan brukes videre som verktøy for å redusere forekomst av sykdommer med arvelig disposisjon, og slik at vi kan oppnå en forbedret helse- og velferdsstatus for hundene våre.

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram