Nyheter, Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge og vestlandet, Vestlandet

Oppdatert: 28. april 2023

Helseprosjektet endelig i gang

Helseprosjektet for Gordonsetter og Engelsk setter – Endelig er vi i gang!

Norsk Gordonsetter Klub og Norsk Engelsksetterklubb har lang tradisjon med å bidra med egeninnsats og systematisk arbeid for å bedre helse og sikre god dyrevelferd hos disse gode jakthundrasene.

Sammen med Veterinærhøgskolen-NMBU og Norsk Kennel Klub har vi ved flere anledninger søkt Norges forskningsråd om midler for å kunne øke innsatsen på god dyrevelferd, men så langt har vi ikke fått støtte som kan sikre og bedre helsen hos disse rasene.

NESK og NGK tar derfor «skjeen i egen hånd» for å bidra til å komme i gang med forskning som kan være til nytte og glede for hunder og eiere. Dette er viktig og passer også godt akkurat nå fordi Mattilsynet har varslet at det vil komme nye og skjerpede regler for avl og oppdrett av hund, med blant annet krav om systematiske avlsplaner som tar mer hensyn til dokumentasjon av god helse.

NKK: Forskrift om hundeavl sendes snart til høring.

Selv om våre to raser i hovedsak har god helse og sunne avlsmål, er det viktig at NESK og NGK er i forkant og klar til innsats!

Norsk Gordonsetter Klub og Norsk Engelsksetterklubb har brukt store deler av sommeren og høsten til å forankre et helseprosjekt som tidligere er signalisert, og som også er godt forankret i generalforsamlingene hos begge klubbene.

Raseklubbene har sammen utnevnt en prosjektgruppe som består av Geir Morten Søgård, Bjørnar Boneng, Kyrre Rørstad, Svein Kvåle og Sofie Ottesen. Prosjektgruppen vil samarbeide tett med styrene og avlsrådene i sine respektive raseklubber.

Partene har nå inngått et forpliktende samarbeid, og vi avventer nå kun formaliteter før vi sammen med Veterinærhøgskolen-NMBU kan komme i gang med forskningsprosjektet.

Dette skal omfatte viktige problemstillinger som utredning av forekomst og arvelighet, og kanskje innarbeide moderne metoder/gentester som kan bidra til en redusert forekomst av viktige sykdommer som f.eks. hypotyreose (lavt stoffskifte), kloløsning og atopi,

For Gordonsetteren startet tanken om prosjektet med utgangspunkt i kloløsning, der det også er gjort en solid forskningsinnsats på dette tidligere. Dette har vært og er en lidelse som begrenser avlsmuligheten i større omfang, parallelt med at det medfører store smerter for de individene som blir rammet. Når vi så har startet med å se på mulige paralleller mellom sykdommer, falt det naturlig å innbefatte hypoterose og atopi inn i forskningsprosjektet. Norsk Engelsksetterklubb fikk en henvendelse fra Norsk Gordonsetter Klub om de ville være med på forskningsprosjektet. Engelsksetteren har en lav forekomst av kloløsning, men sykdommene hypotyreose og atopi er relativt utbredt på rasen som medfører dårlig dyrevelferd for de individene som er rammet, og i tillegg også begrensende for avlsarbeidet. Det er store synergieffekter ved å jobbe med to «beslektede» raser der det er stort overlapp mellom flere av sykdommene selv om frekvensen varierer mellom rasene.

Raseklubbene skal som nevnt samarbeide med NMBU om prosjektet med en forespeilet tidsramme på 3-5 år. Vi har sammen stilt garantibeløp på tre millioner kroner til disposisjon, med opsjon på utvidelse dersom dette skulle vise seg nødvendig og økonomisk forsvarlig. Professor Frode Lingaas hos NMBU vil være leder for den faglige delen av forskningsprosjektet, mens det snarest utlyses en 100% Postdoc-stilling for raskest mulig tiltredelse.

Veterinærhøgskolen-NMBU er høyst foroverlent i denne sammenhengen og ønsker å på det sterkeste å bidra til å komme videre i arbeidet i forhold til disse sykdommene, og de vil derav være vår helt naturlige og avgjørende samarbeidspartner i dette arbeidet.

Vi ser ingen grunn til at vi skal kjøre dette prosjektet i småskala, men snarere «legge breisiden til» å gjøre dette skikkelig en gang for alle.

Dette er et omfattende prosjekt hvor det brukes betydelig beløp, og vi er på ingen måte i mål. Foreløpig har vi klart å samle inn 2,7 millioner, og derav vet vi allerede nå at vi må brette opp ermene og skaffe tilveie minst 300.000,- til før vi kan realisere det garantibeløpet vi har forpliktet oss til. Dette er midler som vil være tilstrekkelig for en tidsperiode på tre år.

Vi er svært takknemlig for alt det medlemmene har donert penger til prosjektet, men vi ønsker allerede nå å forberede oss og våre medlemmer på at prosjektet nødvendigvis kan ta lengre tid.

Derfor mener vi at det ikke er noen umiddelbar grunn til å avgrense dette til ett minimumsbeløp, men snarere sette oss i posisjon til å arbeide ufortrødent videre dersom dette skulle vise seg å bli nødvendig, også etter tre år.

Vi oppfordrer derfor medlemmer, oppdrettere og andre hundeeiere til å bidra økonomisk inn til vår konto som er presentert øverst i artikkelen.

Ta gjerne kontakt med oss på epost helse@goronsetter.no dersom det er noe som er uklart, eller noe som ønskes diskutert eller avklart. Denne kontoen disponeres av prosjektgruppa og gjelder for begge raser.

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram