Nyheter, Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge og vestlandet, Vestlandet

Oppdatert: 8. januar 2024

Innkalling til ordinær generalforsamling 10.04.24

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NORSK ENGELSKSETTERKLUBB

ONSDAG 10. APRIL 2024 KL. 18.30
STED: TEAMS

Til behandling foreligger:

  1. Møtets lovlige innkalling
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen.
  3. Styrets og avlsrådets årsberetning for 2023.
  4. Regnskap med revisors rapport.
  5. Saker til behandling.
  6. Fastsettelse av medlemskontingent.
  7. Budsjett for 2024.
  8. Valg

Saker som ønsket behandlet på generalforsamlingen sendes til ivemel@online.no og post@nesk.no innen 14.februar 2024 kl 12 00.

Prosedyre for påmelding bekjentgjøres sammen med årsberetningen.

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram