Nyheter, Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge og vestlandet

Oppdatert: 28. april 2023

Oppdatert veileder for jaktprøver fra FKF(09.03.21)

Ny og oppdatert veileder for gjennomføring av jaktprøver som gjelder inntil videre finner dere her : Oppdatert veiledning til FKFs klubber mht. gjennomføring av jaktprøver 09.03.21

Tiltakene er tilpasset myndighetene og er til dels innskjerpet noe på enkelte områder. Veileder vil bli tilpasset etter hvert som situasjonen i Norge endres.

Det er viktig at ALLE arrangører vurderer om de kan gjennomføre prøver iht denne veileder. Hvis ikke SKAL prøven avlyses.

  • FKF understreker viktigheten av at alle arrangører og deltagere setter seg inn i veilederen.
  • FKF understreker at dommere og deltagere fra "Ring 1 og 2 (Røde kommuner)" IKKE kan delta på prøver i regi av NKK/FKF hvis hjemstedskommune på prøvetidspunkt er "Rød". 

Det er viktig at alle følger opp tiltakene i veilederen, så langt kjenner vi ikke til at smittespredning kan spores til våre prøver, slik vil vi det skal fortsette.

 

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram