Nyheter, Nytt fra Avlsrådet

Oppdatert: 28. april 2023

Nye regler for uttaging av NM-lag

NESK har endret reglene for uttak NM-lag og for Årets Hunder. De viktigste endringene innebærer at det nå er de seks (6) beste resultatene – ikke fem (5), som teller for både uttak NM-lag og for Årets Hund jaktprøve. Klikk på les mer for å se det nye reglementet for uttak til NM-lag.

[caldera_form_modal id="CF5a731b37eed21"]Fyll ut skjemaet for å melde deg på til NM-lag høyfjell [/caldera_form_modal] eller send resultater og poeng til NESK Avlsråd v/Roy Allan Skaret på e-post: postmaster@royalura.com, med kopi til Jan Terje Bårseth på e-post: janterjeb@gmail.com.

Regler for uttak til NM-lag

 1. Poengberegning tellende for norsk jaktchampionat skal legges til grunn.
 2. De seks (6) beste resultater er tellende. Ved poenglikhet er det høyest poengsum i den grenen det skal konkurreres i (høyfjell høst, vinter eller lavland) som blir tellende. Er det fortsatt likhet blir yngste hund foretrukket.
  Følgende kreves for hver gren:

NM-lag vinter – tas ut på grunnlag av oppnådde championatpoeng fra vinter året før (ganget med to), høyfjell høst og lavland året før (ganget med en) og vinter samme år (ganget med tre).

NM-lag høst – tas ut på grunnlag av oppnådde championatpoeng på høyfjell høst året før (ganget med to), høyfjell vinter samme år og lavland foregående år (ganget med en) og høyfjell høst samme år (ganget med tre).

NM-lag lavland – tas ut på grunnlag av oppnådde championatpoeng på lavland året før (ganget med to), høyfjell høst og vinter samme år (ganget med en) og lavland samme år (ganget med tre). For uttak til NM-lag høst må hunden kunne apportere nyfelt fugl. Dette må bekreftes av hundens eier/fører.

 1. Dersom det kan dokumenteres at en eller flere av de kvalifiserte hundene har vist egenskaper av negativ karakter inneværende år, kan det være grunnlag for diskvalifikasjon fra laget. Avlsrådet vurderer slike forhold på fritt grunnlag.
 2. Eier/fører av aktuelle hunder må selv melde inn sitt kandidatur straks etter at siste prøve før NM-lag konkurransen er arrangert. Det må oppgis hvor mange poeng hunden har oppnådd, sted og dato for de aktuelle prøvene og for 2- og 3-dagers VK hvor mange hunder som startet i kvalifiseringen. Hundens eier og fører står ansvarlig for at informasjon sendt Avlsrådet er korrekt.
 3. Det er avlsrådet som tar ut NESK sitt representasjonslag. Dersom ikke mange nok kandidater har meldt seg innen fristens utløp, tar Avlsrådet ut de resterende på fritt grunnlag. Hvis ingen kandidater har meldt seg, tar avlsrådet ut de hunder som i øyeblikket antas å kunne representere rasen på best mulig måte.
 4. I tillegg til de hunder som allerede er tatt ut til å representere rasen, tas det ut en reservehund. Eierne til de hundene som er tatt ut og reservehunden kontaktes straks etter at laget er tatt ut. Disse må gi bindende svar på om de er villige til å delta.
 5. Det er avlsrådets ansvar å sørge for at laget blir påmeldt til NM lag eller andre lagkonkurranser.
 6. De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre representasjonslag, dersom dette faller naturlig.
 7. Slipprekkefølgen avgjøres av lagleder i samråd med laget.
 8. Hundens eier må være medlem i NESK og hunden må være registret i NKK. Ekvipasjen representerer NESK under lagkonkurransen og skal følge lagleders anvisninger gjennom hele dagen.
 9. Retningslinjer fra lagleder følges i forhold til profilering av hund og fører.
  Merk: Dette kan medføre at ekvipasjen må profilere annen sponsor denne dagen enn den man har privat.

Vedtatt NESK styre 11/2 2018

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram