Nyheter, Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge og vestlandet, Vestlandet

Oppdatert: 6. juni 2024

Trukket seg fra vervet i NESK

Med bakgrunn i at Ellen Bakke Dobloug valgte å gi seg etter mange som sekretær i FK, ble Grete Haugan Sætrang tilbudt jobben som ny sekretær i FKF.
I den forbindelse ble også spørsmålet om habilitet vurdert. Kort oppsummert var konkusjonen at det bør tilrettelegges for at engasjerte hundefolk må kunne ha flere oppgaver i vårt miljø.
 
Da dette engasjementet dreier seg om å utføre rene administrative oppgaver, hvor Grete ikke er en del av styretog ikke har beslutningsmyndighet i FKF, ble det vurdert at denne rollen kunne kombineres med rollen som leder i NESK. På bakgrunn av dette takket Grete ja til denne jobben.

I etterkant av dette er det fra ulike hold stilt spørsmålstegn ved denne vurderingen,  og etter nøye overveielser har Grete derfor valgt å trekke seg som leder for NESK med umiddelbar virkning.
Det resterende styret, har med bakgrunn i denne oppståtte situasjonen, inntil videre konstituert et nytt styre, hvor nestleder Dag Kleven tiltrer rollen som leder, styremedlem Kyrre Rørstad
tiltrer rollen som nestleder og varamedlem Anne Cathrine Wie tiltrer rollen som styremedlem. For øvrig er det ingen endringer.
NESK takker Grete for innsatsen og engasjementet gjennom over 5 år i styret og ønsker lykke til i jobben som sekretær i FKF!

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram