Generalforsamling, Nyheter

Oppdatert: 28. april 2023

Valg 2020 i Norsk engelsksetterklubb

Medlemmer av Engelsksetterklubben!

Forberedelsene til neste års generalforsamling og valg i NESK er i gang.
Forslag på personer til de «ledige» plassene»  sendes på mail til valgkomiteen, jte-haug@online.no kaare@dulles.no eller pelves@broadpark.no kan også sendes som brev til Petter Elvestad, Lysthusbråten 36, 1383 Asker.

Fristen for innsendelse senest 25. februar 2020  

Styret

Leder Iver Melby Ikke på valg
Nestleder Terje Strickert Samdal På valg Tar ikke gjenvalg
Medlem Stein Martinsen På valg Tar ikke gjenvalg
Medlem Grete Haugan Sætrang Ikke på valg
Medlem Øivind Skurdal På valg Tar ikke gjenvalg
Varamedlem Heidi Vileid Gartner På valg Tar ikke gjenvalg
Varamedlem Dag Kleven På valg Tar gjenvalg
Revisor Line Haugen Ikke på valg
Vararevisor Ivar Wallin Ikke på valg
Valgkommité
Petter Elvestad Kan ikke gjenvelges
Dorthe Haugen Ikke på valg
Kåre Norum Ikke på valg
Vara Solveig Kullerud Gonsholt På valg Tar gjenvalg

Du må sjekke med vedkommende som du foreslår, at hun/han er villig til å stille opp, og dette må du som forslagsstiller bekrefte i mailen du sender valgkomiteen.

Valgkomiteen kommer senere tilbake med oversikt over innkomne forslag og komiteens eget forslag. Og så kommer valget: still opp, ta deg bryderiet med å avgi dine stemmer!

Hilsen Valgkomiteen

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram