Avl og oppdrett, Forskning, Helse, Nyheter, Nytt fra Avlsrådet

Oppdatert: 28. april 2023

Forskningssamarbeid

Norsk Engelsksetterklubb har meldt sin interesse for et forskningsprosjekt i samarbeid med Norges veterinærhøgskole (NMBU) og Norsk Gordonsetterklubb. Vi er helt i startfasen av prosjektet. Det er nå sendt en søknad til Forskningsrådet for finansiell støtte. Prosjektet omfatter per nå tre ulike sykdommer som forekommer hos både engelsk setter og Gordonsetter, og som har en sterk negativ innvirkning på hundens velferd. De tre sykdommene er atopi (kronisk hudlidelse), hypotyreose (lavt stoffskifte) og kloløsning. Dette er sykdommer som er arvelige. Det er trolig flere gener som er involvert, og miljøfaktorer. Forskningsprosjektet har som mål å utvikle risiko-gentester for disse sykdommene.

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram