Helse

Velg distrikt

Velg distrikt

Avl og oppdrett, Avlsrådet, Helse, Nytt fra Avlsrådet

Avlshund i NESK

I juni 2022 ble det vedtatt og informert om at for å bli godkjent avlshund i NESK må hunden ha minimum 95 i HD-indeks. Samtidig ble det opplyst om at det fra og med november 2023 vil bli foretatt en gjennomgang av avlshundenes indeks og de som har falt under 95 vil bli tatt ut […]

Helse, Helseprosjektet, Nyheter, Nytt fra Avlsrådet, Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge og vestlandet, Vestlandet

Vi trenger mange flere svar på helseundersøkelsen

Vi trenger din hjelp til å få inn nok besvarelser på helseundersøkelsen. Loddpremier trekkes blant besvarelsene for hver hundrede innsendte besvarelse. Det er registrert ca. 8460 engelske settere i NKK siste 10 år. De fleste andre raser som har gjennomført en helseundersøkelser har klart over 20% av 10-års-tallet for sin rase. Hvis NESK skal klare […]

Avl og oppdrett, Helse, Nyheter, Nytt fra Avlsrådet, Sykdom

Hører du ikke hva jeg sier? Døvehet hos engelske settere.

Hører du ikke hva jeg sier, er en norsk film fra 1990-tallet! Men vi har individer i rasen vår som ikke hører, og vil gjerne jobbe med å kartlegge omfanget. Avlsrådet ønsker å kartlegge forekomsten av døve engelske settere. Det er tidligere meldt inn noen tilfeller til avlsrådet, men vi ser fra tid til annen […]

Helse, Nyheter, Nytt fra Avlsrådet, Sykdom

Overgangsvirvel hos engelsk setter

Overgangsvirvel "Lumbosacral transitional vertebrae, LTV" Ved HD-avlesning har NKK sine avlesere de siste årene gitt opplysning om overgangsvirvel i nedre del av ryggen hvis dette påvises samtidig med screening for hofteleddsdysplasi (HD). Diagnosen blir vedlagt svarbrevet fra NKK. Overgangsvirvel er en medfødt misdannelse i en av ryggvirvlene. Misdannelsen kommer i overgangen mellom ryggsegmentene (nakke-bryst, bryst-lenderygg, […]

Avl og oppdrett, Forskning, Helse, Nyheter, Nytt fra Avlsrådet

Forskningssamarbeid

Norsk Engelsksetterklubb har meldt sin interesse for et forskningsprosjekt i samarbeid med Norges veterinærhøgskole (NMBU) og Norsk Gordonsetterklubb. Vi er helt i startfasen av prosjektet. Det er nå sendt en søknad til Forskningsrådet for finansiell støtte. Prosjektet omfatter per nå tre ulike sykdommer som forekommer hos både engelsk setter og Gordonsetter, og som har en […]

Avl og oppdrett, Helse, Nytt fra Avlsrådet

HD-rapport

NKK hovedstyre vedtok i 2017 sette ned en arbeidsgruppe som skulle belyse  sider ved HD hos ulike raser. Hovedformålet med NKKs HD-prosjekt var å danne et bindeledd mellom NKK sentralt og klubber/forbund. Det er mye usikkerhet rundt HD-røntgen, -avlesning og –indeks, samt arvbarhet av HD og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet. Tanken var at gruppa skulle […]

Avl og oppdrett, Avlsrådet, Helse, Nyheter, Nytt fra Avlsrådet

Nytt fra Avlsrådet: Helse

Avlsrådet vil fremover legge ut informasjon om forskjellige tema vi arbeider med under fanen Avl under Avl og oppdrett. På denne måten håper vi at våre medlemmer vil få et bedre innblikk i hva vi i Avlsrådet jobber med.

Helse, Nyheter, Sykdom

HD-indeks i DogWeb

NKK har etter en periode med feilsøking og kvalitetssikring gjeninnført HD-indeksen i DogWeb og skriver på sine nettsider at HD-indeksen nå er klar til bruk. NESK har fått flere innspill og meldinger om at indeksen for vår rase fremdeles ser ut til å inneholde feil. NESK ønsker derfor å avvente bruk av indeksen inntil videre. […]

Helse

PRA: Progressiv retinal Atrofi – Arvelig blindhet

PRA er betegnelsen på en gruppe sykdommer som angriper synscellene i øynenes netthinner. I utgangspunktet er netthinnen normalt utviklet og hunden har normalt syn, men på et tidspunkt skjer det en gradvis ødeleggelse av synscellene og ender med total blindhet. En DNA test er nå på plass for engelsksettere. Det er samme sykdom og mutagen […]

Helse

HD-indeks

NESK sendte i mars 2016 en henvendelse til NKK der vi ba om en forklaring og kvalitetssikring av den HD indeksen NKK benytter. I brev datert 2. februar 2017 svarer NKK til NESK at de har oppdaget feil i sitt datauttrekk som danner basis for beregning av HD-indeksen. De har nå satt i gang en prosess […]

Helse

Arvelig betingede lidelser som kan forekomme hos Engelsksetter

Osteochondrose (OCD) OCD er en svikt i den normale omdanningsprosessen fra brusk til beinvev som foregår i knoklene under vekst. Ved en slik forstyrrelse vil det bli nedsatt vekst i et lokalt område, og brusken vil forbli brusk lenger enn normalt. Den blir fortykket og det kan opptre sprekkdannelser og hele bruskflak kan løsne som […]

Helse

PRA-testing av valpekull

Det er fokus på å redusere forekomsten av PRA. Engelsksetteren er en veldig god jakthund og det det ønsker vi at den fortsatt forblir. Det er viktig for engelsksetteren at gode individer brukes i avl. En kan pare en PRA-bærer med en fri da dette ikke vil gi syke avkom, men en skal ikke pare […]

Helse

Hypotyreose – Nedsatt stoffskifte

Hypotyreose er en sykdom der kroppen har for lite av eller manglende virkning av hormonet tyroksin. Symptomer Nedsatt aktivitetsnivå, vektøkning, varmekjær, deprimert, tørr pels, håravfall, hudinfeksjoner og reproduksjonsproblemer i form av sterilitet og forlenget intervall mellom løpetider hos tisper. Spesielt for engelsk setter er at høy jaktlyst vil kunne kamuflere et nedsatt aktivitetsnivå som er […]

Helse

CL – Ceroid Lipofuscinose

CL kalles også for familiær idioti eller hjernesvinn. CL nedarves recessivt hos engelsk setter. Symptomer Klinisk viser symptomer seg ved 1-2 års alder. Det er svært variable symptomer, men de vanligste er personlighetsforandringer, nedsatt synsoppfattelse, generell ustøhet, hodeskjelving, kramper og lammelser. Karakteristisk symptom er at hundene viser frykt i kjente miljøer, de kan bli redde […]

Helse

Gjennombrudd i forskning vedrørende PRA hos engelsksetteren

Vi har fått et gjennombrudd med å finne en mutasjon som gir PRA (progressiv retinal atrofi) hos engelsksetteren. PRA er betegnelsen på en gruppe sykdommer som angriper synscellene i øynenes netthinner. I utgangspunktet er netthinnen normalt utviklet og hunden har normalt syn, men på et tidspunkt skjer det en gradvis ødeleggelse av synscellene og ender […]

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram