Avl og oppdrett, Helse, Nytt fra Avlsrådet

Oppdatert: 28. april 2023

HD-rapport

NKK hovedstyre vedtok i 2017 sette ned en arbeidsgruppe som skulle belyse  sider ved HD hos ulike raser. Hovedformålet med NKKs HD-prosjekt var å danne et bindeledd mellom NKK sentralt og klubber/forbund. Det er mye usikkerhet rundt HD-røntgen, -avlesning og –indeks, samt arvbarhet av HD og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet. Tanken var at gruppa skulle belyse mange ulike tema knyttet til HD programmet. Både brukshund-, elghund og fuglehundmiljøet var representert i gruppa, i tillegg til representanter fra NKK.

Rapporten er todelt, der del 1 tar for seg HD screeningen slik den gjennomføres i Norge i dag. Del 2 består av utfyllende bakgrunnsinformasjon, blant annet om andre vurderingsmåter for hofteledd og genetikk og arvbarhet.

Hele rapporten finner du her: https://www.nkk.no/hd-gruppa/category1273.html

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram