Helse

Oppdatert: 28. april 2023

HD-indeks

NESK sendte i mars 2016 en henvendelse til NKK der vi ba om en forklaring og kvalitetssikring av den HD indeksen NKK benytter.

I brev datert 2. februar 2017 svarer NKK til NESK at de har oppdaget feil i sitt datauttrekk som danner basis for beregning av HD-indeksen. De har nå satt i gang en prosess for å evaluere og kvalitetssikre grunnlagsdata. Inntil dette arbeidet er ferdigstilt mener avlsrådet at HD-indeksen ikke kan brukes som kriterium verken for godkjennelse av NESK avlshunder eller for å ligge på NESKs valpeliste.

Avlsrådet ønsker derfor inntil videre å bruke følgende kriterier:

  • NESK avlshunder: hunden skal være HD-fri (status A eller B) og minimum 50% av kullsøsken skal ha kjent HD-status.
  • Foreldre til kull på valpeliste: begge foreldre skal være fri for HD (status A eller B).

Vi har tillit til at oppdrettere ivaretar rasens beste selv om HD-indeksen ikke er tilgjengelig i denne perioden. Når en kvalitetsikret indeks er gjeninnført vil avlsrådet gå gjennom status og vurdere alle avlshunder i NESK i henhold til nye, gjeldende avlshundskriterier.

NESK kommer tilbake med mer info rundt HD på nesk.no, i Fuglehunden og i årsberetningen for 2016.

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram