Helse, Helseprosjektet, Nyheter, Nytt fra Avlsrådet, Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge og vestlandet, Vestlandet

Oppdatert: 28. august 2023

Vi trenger mange flere svar på helseundersøkelsen

Vi trenger din hjelp til å få inn nok besvarelser på helseundersøkelsen. Loddpremier trekkes blant besvarelsene for hver hundrede innsendte besvarelse.

Det er registrert ca. 8460 engelske settere i NKK siste 10 år. De fleste andre raser som har gjennomført en helseundersøkelser har klart over 20% av 10-års-tallet for sin rase. Hvis NESK skal klare 20% trenger vi 1692 besvarelser.

For å få et representativt utvalg og informasjon om vanlige dødsårsaker i rasen, ønsker vi at det også legges inn besvarelser for døde hunder. Det er svært viktig at dere med engelske settere bidrar for å få en god oversikt over helse-status i rasen.

Svarene i helseundersøkelsen er også svært viktig for «Helseprosjektet». Veterinærhøgskolen (NMBU) kan ta kontakt med eier av hunder som har krysset av for at hundene har atopi, hypotyreose eller kloløsning. Det vil bli sendt ut DNA svaber til de som har krysset av for at NMBU kan ta kontakt. For mange hunder har Veterinærhøgskolen allerede DNA-prøver fra gentesting for CL/PRA. Disse vil være til stor nytte dersom man får informasjon om hundene har holdt seg friske eller om de har fått noen av de tre sykdommene. Det er kun NMBU som ser svarene på helseundersøkelsen.

Vi ønsker å premiere noen av de som svarer på helseundersøkelsen, og vil trekke en loddpremie per ca. 100 svar. Det vil derfor til sammen trekkes ut flere flotte loddpremier hvis vi når 20% målet. Veterinærhøgskolen vil hjelpe med en tilfeldig trekning.

HER SVARER DU PÅ HELSEUNDERSØKELSEN

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram