Avl og oppdrett, Avlsrådet, Helse, Nyheter, Nytt fra Avlsrådet

Oppdatert: 28. april 2023

Nytt fra Avlsrådet: Helse

Avlsrådet vil fremover legge ut informasjon om forskjellige tema vi arbeider med under fanen Avl under Avl og oppdrett. På denne måten håper vi at våre medlemmer vil få et bedre innblikk i hva vi i Avlsrådet jobber med.

Avlsrådet vil fremover legge ut informasjon om forskjellige tema vi arbeider med under denne fanen. På denne måten håper vi at våre medlemmer vil få et bedre innblikk i hva vi i Avlsrådet jobber med. Vi er imidlertid opptatt av å få tilbakemeldinger fra våre medlemmer om hvilke tema vi bør ta opp da deres meninger er en viktig ressurs for oss.

Tema 1: Helse

Helse er et tema som ofte diskuteres i våre møter, særlig problematikken knyttet til HD og HD-indeksen. Dette vil vi komme tilbake til i et annet innlegg om ikke lenge.

Det er vårt inntrykk at medlemmene også er opptatt av andre helseplager innenfor rasen vår som blant annet bruskløsning (OCD), spondylose (forkalkninger) og tannmangel. Dette på tross av at fysisk helse etter rasespesifikk avlsstrategi for engelsksetter (RAS) nå er prioritert etter jaktegenskaper som overordnet målsetning for rasen.

Avl

Her som ellers er det viktig at oppdrettere er ærlige om hvilke sykdommer linjene kan føre videre og informerer valpekjøpere om dette.  Avlsrådet oppfordrer kjøpere til å ta kontakt med «foreldreeiere» dersom sykdom påvises. Avlsrådet mener at det i prinsippet ikke er noe i veien for at det avles på hunder som har en eller annen mindre helsemessig defekt, dersom valpekjøpere opplyses om dette. Sykdommer av avgjørende (invalidiserende) betydning for hundens sunnhet skal det ikke avles på.

Tannmangel

Når det gjelder tannmangel står det følgende i rasestandarden om dette:
"Kjever/tenner: Kraftige kjever og tilnærmet like lange. Perfekt og regelmessig saksebitt. Komplett tannsett ønskelig.

Kommentar: Kjevene skal være sterke, like lange med en velutviklet underkjeve og med et regelmessig saksebitt og komplett tannsett. Bittet skal være rett – mangel av en eller to premolarer er en mindre feil, mens mangel av ytterligere tenner er en grov feil og er premienedsettende. Underbitt og overbitt er diskvalifiserende. Tannmangel og bittfeil skal påføres kritikken."

Såfremt tannmangel ikke er premienedsettende på utstilling er det ingenting som tilsier at det ikke kan avles på hunden.

Hilsen NESK Avlsråd

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram