Avlsrådet

Her finner du medlemmene i Avlsrådet og deres kontaktinformasjon. 

Leder. Jaktprøver og eksteriør

Arne Hovde

913 27 755
Send e-post

Styrets kontakt

Solveig Kullerud Gonsholt

Eksteriør og ES internasjonalt

Per Brannsten

905 99 172 / 67 53 27 69
 Send e-post

Spesialrådgiver helse (veterinær)

Birgit Ranheim

Jaktprøver og regelverk

Jan Terje Bårseth

977 10 008
 Send e-post

Jaktprøver

Roy Allan Skaret

950 57 101
 Send e-post

Sekretær

Helene Lundsør

992 63 307
 Send e-post

Oppdretterpriser jakt

NESK sin «Oppdretterpris Jakt» ble innstiftet i 2006. Oppdretterprisen består av NESK sitt diplom, samt premie gravert med «Oppdretterpris Jaktegenskaper».Hedersbevisningen kan tildeles medlemmer som kan vise til gode resultater i sitt engelsksetteroppdrett på jaktprøver. Kriterier 50 prosent av kullet eller minimum tre avkom skal være tildelt minst 1.AK på jaktprøver innen kullet fyller 5 år.

Les mer »

Nytt fra Avlsrådet: Helse

Avlsrådet vil fremover legge ut informasjon om forskjellige tema vi arbeider med under fanen Avl under Avl og oppdrett. På denne måten håper vi at våre medlemmer vil få et bedre innblikk i hva vi i Avlsrådet jobber med.

Les mer »