Generalforsamlinger

Valgkomite:
Leder:
Kåre Norum (2019 for 3 år)

Medlemmer:
Stein Martinsen (2021 for 3 år)
Birgit Ranheim (2022 for 3 år)

Varamedlem:
Solveig Kullerud Gonsholt (2022 for 1 år)