Generalforsamlinger

Årets generalforsamling vil bli avholdt onsdag 24. april i Osloområdet. 

 

 

Instruks for valgkomite i NESK

Valgkomite:
Leder:
Nina Hjelmås Lien (2016 for 3 år)
Medlemmer:
Petter Elvestad (2017 for 3 år)
Dorthe Haugan (2018 for 3 år)
Varamedlem:
Idar  Langmyr (2018 for 1 år)8