Info, Nyheter, Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge og vestlandet

Oppdatert: 28. april 2023

Generalforsamling - 19.08.20 - Tilleggsinformasjon vedr ekstraordinær sak vedr NKK

Generalforsamling som ble utsatt grunnet Covid 19 nå berammet til 19. august kl. 1800 på Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen. Ihht gjeldende regler for smittevern må vi ha forhåndspåmelding til generalforsamlingen som sendes til post@nesk.no innen 10. august. Det er åpnet for forhåndsstemmer med frist for innsending 10. august. Forhåndsstemmer vil bli behandlet etter gjeldende lover. 

Fullstendig saksunderlag finner dere i linkene under.  Der vil dere finne årsberetningen for 2019, dokumenter vedrørende valg og fullmakter. Regnskapet ble godkjent uten merknader etter å ha ligget ute på nesk.no for innsyn fra 5. - 18.mai uten innsigelser fra medlemmer - se sak her.
Informasjon om ekstraordinær sak vedr NKKs likviditetssituasjon til behandling på utsatt generalforsamling i NESK

Hilsen Styret i NESK

 

Praktiske opplysninger til deltakere på Generalforsamling

·         Vi ber om at alle som skal delta på Generalforsamlingen selv tar med tilsendt årsberetning eller utskrift av dokumentene fra klubbens nettside.

·         Les igjennom og sett deg inn i rapporter, dokumenter, innstillinger osv. før møtet.

·         Det vil ikke foregå høytlesing under møtet.

·         Møt i god tid i møtesalen for registrering og kontroll av fullmakter.

·         Godkjente fullmakter kan bare benyttes av medlem med stemmerett.

·         Medlemmer som har avgitt forhåndsstemme, kan ikke stemme en gang til under valg.

·         Registreringen starter kl.17.00. Vær ute i god tid så møtet kan starte presis.

·         Ved registreringen får du utlevert stemmekort og stemmesedler.

 

NESK årsberetning 2019 ver mai20

Informasjon-om-fullmakt-og-forhåndsstemmer-til-Generalforsamlingen-i-NESK-2020

Forhandsstemme_-NESK-generalforsamling-2020 

Fullmakt Generalforsamling i NESK

 

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram