Årets hunder

Her finner du Årets hunder i NESK.

Nye statutter for Årets Hunder

Her finner du informasjon om kriteriene for de ulike prisene for å bli årets Engelsksetter. Hundeeieren er selv ansvarlig for å sende inn resultater til Avlsrådet. Årets hunder kåres i starten av året.

Les mer »

Sponsorer