Helse

Engelsksetteren er en hunderase med en generelt god helse, og NESK har gjennom mange års arbeid med registrering av data en god oversikt over rasen når det gjelder forekomst av enkelte sykdommer.

Nytt fra Avlsrådet: Helse

Avlsrådet vil fremover legge ut informasjon om forskjellige tema vi arbeider med under fanen Avl under Avl og oppdrett. På denne måten håper vi at våre medlemmer vil få et bedre innblikk i hva vi i Avlsrådet jobber med.

Les mer »

HD-indeks i DogWeb

NKK har etter en periode med feilsøking og kvalitetssikring gjeninnført HD-indeksen i DogWeb og skriver på sine nettsider at HD-indeksen nå er klar til bruk. NESK har fått flere innspill og meldinger om at indeksen for vår rase fremdeles ser ut til å inneholde feil. NESK ønsker derfor å avvente bruk av indeksen inntil videre.

Les mer »

PRA: Progressiv retinal Atrofi – Arvelig blindhet

PRA er betegnelsen på en gruppe sykdommer som angriper synscellene i øynenes netthinner. I utgangspunktet er netthinnen normalt utviklet og hunden har normalt syn, men på et tidspunkt skjer det en gradvis ødeleggelse av synscellene og ender med total blindhet. En DNA test er nå på plass for engelsksettere. Det er samme sykdom og mutagen

Les mer »

HD-indeks

NESK sendte i mars 2016 en henvendelse til NKK der vi ba om en forklaring og kvalitetssikring av den HD indeksen NKK benytter. I brev datert 2. februar 2017 svarer NKK til NESK at de har oppdaget feil i sitt datauttrekk som danner basis for beregning av HD-indeksen. De har nå satt i gang en prosess

Les mer »

Arvelig betingede lidelser som kan forekomme hos Engelsksetter

Osteochondrose (OCD) OCD er en svikt i den normale omdanningsprosessen fra brusk til beinvev som foregår i knoklene under vekst. Ved en slik forstyrrelse vil det bli nedsatt vekst i et lokalt område, og brusken vil forbli brusk lenger enn normalt. Den blir fortykket og det kan opptre sprekkdannelser og hele bruskflak kan løsne som

Les mer »

Hypotyreose – Nedsatt stoffskifte

Hypotyreose er en sykdom der kroppen har for lite av eller manglende virkning av hormonet tyroksin. Symptomer Nedsatt aktivitetsnivå, vektøkning, varmekjær, deprimert, tørr pels, håravfall, hudinfeksjoner og reproduksjonsproblemer i form av sterilitet og forlenget intervall mellom løpetider hos tisper. Spesielt for engelsk setter er at høy jaktlyst vil kunne kamuflere et nedsatt aktivitetsnivå som er

Les mer »

CL – Ceroid Lipofuscinose

CL kalles også for familiær idioti eller hjernesvinn. CL nedarves recessivt hos engelsk setter. Symptomer Klinisk viser symptomer seg ved 1-2 års alder. Det er svært variable symptomer, men de vanligste er personlighetsforandringer, nedsatt synsoppfattelse, generell ustøhet, hodeskjelving, kramper og lammelser. Karakteristisk symptom er at hundene viser frykt i kjente miljøer, de kan bli redde

Les mer »

Forskning

  • Helsekriterier ved registrering av valpekull
  • Forskning
  • Sykdommer
  • DNA-testing av hunder

Sponsorer